Fotoalbum

Hèr har di friske circa 70 jpg art pieces fra de forgangne 4 måneder, udført i regi af offentlige, tilgængelige PC'ere, med forskellige versioner af MS PAINT, og Open Office's tegne program, der har et fint, skalérbart skabelon sæt, indbygget.

Hvert stykke kunst indeholder nøgler til nye oplevelser og indtryk.

Mine sider viser råt for usødet mit personlige livs-indhold, omsat efter et fåtal af belæringer og tommelfingerregler, til 'hurtige' rå grafiske indtryk.

MS PAINT findes som standard-program til enhver PC, og kan overføres til visse MAC computere. DEt eneste man skal passe på, er at man er klar over om man ser hele tegne fladen i det skærm-billede man aktuelt ligger farve/skrifttegn på, idet visse maskiner startes op med 'enorm' eller blot 'større' billedflade (f.eks. 5000 x 7000 punkter/'pixels'), og således vil ens tegninger kunne fremgå kun af et mindre hjørne, koloreret og korrekt, i en større ens-artet/farvelagt farve-blok, svarende til et lille fri-maærke på et A4, eller sågar et A3 ark.

Søg derfor altid ned i nederste, højre hjørne, efter den lille sorte firkant, der angiver begrænsningen af billedfeltet for skærmen, og ryk denne lille ('mikroskopiske') firkant opad og til venstre, indtil farvefladen fremstår i sin helhed, indenfor den samme skærm. Altså at billedet fylder lidt mindre, end din computer giver mulighed for at vise direkte til et og samme skærm-udsnit. 

Søren Algreen-Ussing.

DK-4000 Roskilde.

TEL.: (00 45) - 31 35 87 32 (I-Phone 4S - 32 GB på Onfone - fri tale). (Også SMS).

E-mail : soeren.algreenussing@gmail.com